Fysias on asiantuntevaa fysioterapiapalvelua sekä PhysioPilates-ohjausta tuottava yritys.
Ydinosaamisalueita ovat äitiys- ja lantionpohjan fysioterapia sekä tuki- ja liikuntaelimistön
fysioterapia.

 

YHTEYSTIEDOT

Puh. 044 2450 512

E-mail: ftanniina.sivonen@gmail.com

Image Alt

Tietosuoja

1 Rekisterinpitäjä

Fysias (2206901-7)

Järnefeltinkatu 11

04400 Järvenpää

Puh. +358 44 2450 512

2 Yhteyshenkilö

Anniina Sivonen

Järnefeltinkatu 11

04400 Järvenpää

ftanniinasivonen@gmail.com

3 Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) velvoittaa hoitavaa tahoa kirjaamaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.
  • Potilaslain 6§:n nojalla hoito on toteutettava yhteysymmärryksessä asiakkaan eli kuntoutujan kanssa. Potilasasiakirjojenlaatimisvelvollisuus on tälle rinnakkainen velvollisuus. Molempia on noudatettava. Käytännössä hoidon antamisen edellytys on, että asiakas hyväksyy lain vaatimien potilasasiakirjojen laatimisen. Laadittuja tietoja ei voi hoidon antamisen jälkeen poistaa.
  • Fysias on liittynyt Kanta-arkistoon 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159 / 2007) annetun lain 15§:n mukaan Kanta-arkistoon liittymisen jälkeen laaditut potilasasiakirjat tulee arkistoida Kantaan. Asiakas voi hallinnoida hänestä tehtyjä kirjauksia ja niiden mahdollista luovuttamista toisille terveydenhuollon ammattilaisille esimerkiksi kanta.fi Omakanta-palvelusta.

4 Mitä tietoja käsittelemme?

Potilasasiakirja-asetuksen 10§:ssä säädetään, että asiakkaasta on kirjattava nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) velvoittaa hoitavaa tahoa kirjaamaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

5 Mistä vastaanotamme tietoja?

Kanta-arkiston välityksellä on nähtävissä asiakkaan terveystiedot, jotka asiakas on sallinut nähtäväksi. Terveystiedot näkyvät Kanta-arkiston kautta vain aktiivisen fysioterapiajakson aikana.

6 Kenelle luovutamme tietoja

Asiakaskirjaukset välitetään Kanta-arkistoon, josta tiedot fysioterapiajaksosta siirtyvät muille terveydenhuollon toimijoille. Asiakas voi hallinnoida hänestä tehtyjä kirjauksia ja niiden mahdollista luovuttamista toisille terveydenhuollon ammattilaisille esimerkiksi kanta.fi Omakanta-palvelusta.

7 Kuinka suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Potilastietojen rekisteröinti- ja ajanvarauskäytössä on Diarium-ohjelma. Diarium-ohjelma kuuluu Valviran tietojärjestelmien luokittelun A-luokkaan ja on käynyt läpi sertifiointiprosessin, jossa on todennettu Kanta-palveluihin integroituvaan tietojärjestelmään kohdistuvien olennaisten vaatimusten täyttyminen. Ohjelma päivittyy automaattisesti kuukausittain. Tiedot säilytetään Potilaslaissa potilasasiakirja-asetuksessa (STM: 298/2009) säädetyn ajan.