Fysias on asiantuntevaa fysioterapiapalvelua sekä PhysioPilates-ohjausta tuottava yritys.
Ydinosaamisalueita ovat äitiys- ja lantionpohjan fysioterapia sekä tuki- ja liikuntaelimistön
fysioterapia.

 

YHTEYSTIEDOT

Puh. 044 2450 512

E-mail: ftanniina.sivonen@gmail.com

Ultraäänikuvantaminen fysioterapiassa

Nopeasti kehittyvän terveysteknologian myötä myös ultraäänikuvauslaitteiden kehitys on ollut valtava. Tänä päivänä hyvätasoisen ultraäänilaitteen käyttäjiä eivät enää ole pelkästään sairaaloissa työskentelevät radiologit, vaan laitteet ovat tulleet myös muiden ammattiryhmien, kuten fysioterapeuttien ulottuville. Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiassa käytän tutkimisen ja harjoittelun apuna ultraäänikuvantamista, jonka avulla pystymme arvioimaan vatsa- sekä lantionpohjan lihaksiston palautumista raskaudesta. Kuvantamisen avulla saamme myös tarkkaa tietoa siitä, kuinka lihaksisto käyttäytyy harjoittelun aikana.

Vaikka anatomisten yksityiskohtien paikantaminen ja toiminnallinen tutkiminen voi olla hyödyllistä, liittyy ultraäänikuvauksen yksi merkittävimmistä hyödyistä fysioterapeuteille kuitenkin kudosten terveydentilan arviointiin. Fysioterapeutti ei laadi diagnoosia, vaan alkututkimuksessa tärkeintä on löytää kytkös fysioterapeuttisen tutkimuksen tuomiin löydöksiin, tutustua ongelma-alueen yleisilmeeseen, nähdä ovatko rakenteet ehjät ja onko tilanne rauhallinen.

Ultraäänikuvantaminen on omassa työssäni, äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiassa, tärkeä tutkimusväline, joka antaa tarkan tiedon vatsanpohjan elinten ja vatsakapselin lihaksiston anatomiasta ja toiminnasta levossa sekä liikkeessä. Ultraäänikuvantaminen toimii myös loistavana havainnointi- ja ohjausvälineenä, kun asiakas harjoittelee tunnistamaan lantionpohjan lihastyötä, oikeansuuntaista aktivaatiota sekä kykyä rentouttaa lantionpohjan lihaksisto.

Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiassa on usein välttämätöntä käyttää kattavasti fysioterapeuttisia tutkimusmetodeja, jotta asiakkaan oireen syy saadaan selvitettyä kokonaisuudessaan. Sisätutkimus eli intrapalpaatio on ultraäänikuvantamisen lisäksi tärkein tutkimusmetodi. On myös oleellista tutkia lantionpohjan toimintaa siinä asennossa, jossa oireet tyypillisesti ilmenee eli pystyasennossa. Lantionpohja, muusta vatsakapselin lihaksistosta puhumattakaan, ei koskaan ole irrallaan muusta kehosta, jolloin on tärkeää arvioida kehoa kokonaisuutena asiakkaan ongelman syyn selvittämiseksi.

Lantionpohjan lihaksiston sähköistä toimintaa, voimaa, pystymme mittaamaan myös elektromyografialla vaginaali- tai anaalielektrodin avulla. EMG-mittaus tukee hyvin kahta edellä mainittua tutkimusmetodia, mutta on luotettavuudessaan heikko ainoana tutkimusmetodina käytettynä. EMG-laitteen avulla saamme myös biopalautetta, mikä on loistava apu lantionpohjan lihaksiston harjoittelussa. Terapiakäytössä olevat emg-laitteet sisältävät elektroterapia-ominaisuuden, joka on välttämätön hoitomuoto tietyissä lantionpohjan toimintahäiriöissä. Vastaanotoltani saa kokeilulainaan elektroterapialaitteen tilanteen vaatiessa kyseistä hoitomuotoa.

Lähde:

Appelqvist, Seppo (2016) Sonografia.fi.