Fysias on asiantuntevaa fysioterapiapalvelua sekä PhysioPilates-ohjausta tuottava yritys.
Ydinosaamisalueita ovat äitiys- ja lantionpohjan fysioterapia sekä tuki- ja liikuntaelimistön
fysioterapia.

 

YHTEYSTIEDOT

Puh. 044 2450 512

E-mail: ftanniina.sivonen@gmail.com

Ultraäänikuvantaminen fysioterapiassa

Nopeasti kehittyvän terveysteknologian myötä myös ultraäänikuvauslaitteiden kehitys on ollut valtava. Tänä päivänä hyvätasoisen ultraäänilaitteen käyttäjiä eivät enää ole pelkästään sairaaloissa työskentelevät radiologit, vaan laitteet ovat tulleet myös muiden ammattiryhmien, kuten fysioterapeuttien ulottuville. Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiassa käytän tutkimisen ja harjoittelun apuna ultraäänikuvantamista, jonka avulla pystymme arvioimaan vatsa- sekä lantionpohjan lihaksiston palautumista raskaudesta. Kuvantamisen avulla saamme myös tarkkaa tietoa siitä, kuinka lihaksisto käyttäytyy harjoittelun aikana.

Vaikka anatomisten yksityiskohtien paikantaminen ja toiminnallinen tutkiminen voi olla hyödyllistä, liittyy ultraäänikuvauksen yksi merkittävimmistä hyödyistä fysioterapeuteille kuitenkin kudosten terveydentilan arviointiin. Fysioterapeutti ei laadi diagnoosia, vaan alkututkimuksessa tärkeintä on löytää kytkös fysioterapeuttisen tutkimuksen tuomiin löydöksiin, tutustua ongelma-alueen yleisilmeeseen, nähdä ovatko rakenteet ehjät ja onko tilanne rauhallinen.

Ultraäänikuvantaminen on omassa työssäni, äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiassa, tutkimusväline, joka antaa tietoa vatsanpohjan elinten ja vatsakapselin lihaksiston anatomiasta ja toiminnasta levossa sekä liikkeessä. Ultraäänikuvantaminen toimii myös loistavana havainnointi- ja ohjausvälineenä, kun asiakas harjoittelee tunnistamaan lantionpohjan sekä vatsakapselin muiden lihasten työtä, oikeansuuntaista aktivaatiota sekä kykyä rentouttaa lihaksistoa.

Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiassa tulee käyttää kattavasti fysioterapeuttisia tutkimusmetodeja, jotta asiakkaan oireen syy saadaan selvitettyä kokonaisuudessaan. Tärkeimmän tiedon saan tutkimukseni aikana käyttäen kuuntelevia korvia, näkeviä silmiä sekä tuntevia käsiä. Äitiysfysioterapian ensikäynnillä, synnytyksen jälkeen, tutkin usein lantionpohjan lihaksiston toimintaa intrapalpaation eli sisätutkimuksen keinoin ja arvioiden palpoiden eli käsin tunnustellen monia kehon lihasryhmiä sekä levossa että erilaisilla asennoissa ja liikkeissä. Lantionpohja, muusta vatsakapselin lihaksistosta puhumattakaan, ei koskaan ole irrallaan muusta kehosta, jolloin on tärkeää arvioida kehoa kokonaisuutena asiakkaan ongelman syyn selvittämiseksi.

Lantionpohjan lihaksiston sähköistä toimintaa, voimaa, pystymme mittaamaan myös elektromyografialla vaginaali- tai anaalielektrodin avulla. Koen työssäni EMG-laitteen sekä ultraäänikuvantamisen antavan ennen kaikkea asiakkaalle palautetta lantionpohjan toiminnasta, mikä on loistava apu lantionpohjan lihaksiston harjoittelussa. Terapiakäytössä olevat emg-laitteet sisältävät elektroterapia-ominaisuuden, joka on toimii hoitomuotona tietyissä lantionpohjan toimintahäiriöissä. Vastaanotoltani saa kokeilulainaan elektroterapialaitteen kotihoidon mahdollistumiseksi.

Lähde:

Appelqvist, Seppo (2016) Sonografia.fi.